Olsen om rentebeslutningen 13. desember 2018

0:43

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 13. desember 2018.

View More
View Less

Share this video

Embed