Olsen om rentebeslutningen 7. mai 2020

1:18

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen - mai 2020

View More
View Less

Share this video

Embed