Pressekonferanse om rentebeslutningen 7. mai 2020

27:33

Presentasjon av rentebeslutning og Pengepolitisk oppdatering mai 2020

View More
View Less

Share this video

Embed