Sentralbanksjef Øystein Olsen om rentebeslutningen

1:15

Sentralbanksjef Øystein Olsen om rentebeslutningen i desember 2020

View More
View Less

Share this video

Embed