Sentralbanksjef Øystein Olsen om rentebeslutningen

1:21

Sentralbanksjef Øystein Olsen om rentebeslutningen september 2021

View More
View Less

Share this video

Embed