Årstalen 2015

45:43

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale, 12. februar 2015

View More
View Less

Share this video

Embed