Årstalen 2019

47:18

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 14. februar 2019

View More
View Less

Share this video

Embed