Årstalen 2020

45:40

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 13. februar 2020

View More
View Less

Share this video

Embed