Årstalen 2016

53:47

Sentralbanksjef Øystein Olsens tale til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 18. februar 2016.

View More
View Less

Share this video

Embed