Olsen om rentebeslutningen 21. september 2017

0:49

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.

View More
View Less

Share this video

Embed