Pressekonferanse om rentebeslutningen 25. januar 2024

23:38

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen og beslutning om motsyklisk kapitalbuffer på pressekonferansen 25. januar 2024. Styringsrenten ble holdt uendret på 4,5 prosent og kapitalbufferen ble holdt uendret på 2,5 prosent.

View More
View Less

Share this video

Embed