Egil Matsens foredrag om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, 1. desember 2016

30:12

Visesentralbanksjef Egil Matsen presenterer Norges Banks råd om å øke aksjeandelen i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland til 75 prosent.

View More
View Less

Share this video

Embed