Pressekonferanse i forbindelse med rentemøte i januar 2023

13:39

Presentasjon av rentebeslutning og beslutning om motsyklisk kapitalbuffer på pressekonferansen 19. januar 2023.

View More
View Less

Share this video

Embed