Rentebeslutningen november 2023

17:21

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen på pressekonferansen 2. november 2023. Styringsrenten ble holdt uendret på 4,25 prosent.

View More
View Less

Share this video

Embed