Pressekonferanse om rentebeslutningen 21. mars 2024

28:08

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen på pressekonferansen 21. mars 2024. Styringsrenten ble holdt uendret på 4,5 prosent.

View More
View Less

Share this video

Embed