Pressekonferanse om rentebeslutningen 3. mai 2024

28:31

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen på pressekonferansen 3. mai 2024. Styringsrenten ble holdt uendret på 4,5 prosent.

View More
View Less

Share this video

Embed