Pressekonferanse i forbindelse med rentemøte i mars 2023

23:23

Presentasjon av rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/2023 på pressekonferansen 23. mars 2023

View More
View Less

Share this video

Embed