Rentemøte 14. desember 2017

32:59

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 14. desember 2017

View More
View Less

Share this video

Embed